سایت در دست طراحی و بروز رسانی اطلاعات می باشد

حمایت شما

  • نام و نام خانوادگیشماره تلفن همراهمبلغ اهدایی 
    توجه: به خاطر عدم وابستگی تمام هزینه های مجمع توسط طلاب انقلابی و به صورت شخصی تامین می گردد؛ فلذا نیازمند حمایت بی دریغ شما ولایتمداران انقلابی هستیم.

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم